Brug • Boskoop

Het project Reconstructie Middelkoopseweg te Boskoop bestaat uit een aantal werkzaamheden:

• Realiseren betonnen kunstwerk voor kruising over twee waterwegen;
• Aanbrengen damwandscherm t.b.v verbreding middelburgeseweg;

Gezien de locatie en de bereikbaarheid zijn de werkzaamheden veelal vanaf het water uitgevoerd. Zo zijn de funderingspalen voor de brug en de damwand via pontons aangebracht.

Het kunstwerk is opgebouwd uit in het werk gestorte balken waarop het dek rust. Het dek bestaat uit prefab elementen waarover een druklaag op afschot is aangebracht. De zijkanten van het kunstwerk/brug zijn voorzien van prefab randelementen. Op de randelementen is met de ronding mee een stalen leuning aangebracht.

Schaal Ingenieurs heeft voor HollandScherm de detailengineering en -berekening uitgevoerd.

ADRESGEGEVENS

Boterstraat 12, 3111 NC Schiedam
Postbus 270, 3100 AG Schiedam

CONTACTGEGEVENS

tel. 010 – 473 04 66
e-mail. info@schaalingenieurs.nl

Realisatie door ZOUT Media

brug boskoop