OVER ONS

Schaal Ingenieurs BV uit Schiedam is een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van de civiele techniek. We zijn gespecialiseerd in bouwconstructies en wegenbouwwerken. Naast het ontwerpen en detailleren van constructies verzorgt ons bureau ook de directievoering over deze werken.

Schaal Ingenieurs heeft een enorme ervaring opgebouwd sinds de oprichting in 1958 toen nog onder een andere naam.

Constructies
Op het gebied van constructies is Schaal werkzaam ten behoeve van hogere en lagere overheden, bedrijven, coöperaties en particulieren. Met adviesdiensten op het gebied van funderingen, bouwconstructies in alle soorten materialen biedt Schaal een compleet pakket.

In de laatste jaren hebben we een aantal specialisaties ontwikkeld:

  • zware prefab betonconstructies
  • grote parkeerdaken voor personen- en vrachtauto’s
  • dockboards
  • parkeergarages.

Wegenbouwkundig
Op het gebied van wegenbouw is Schaal ingenieurs werkzaam ten behoeve van hogere en lagere overheden, zoals rijk, provincie, gemeenten, hoogheemraadschappen, nutsbedrijven en bedrijven, coöperaties en particulieren.
Onze adviseurs richten zich op het ontwerpen en berekenen van waterleiding, brandblusleiding, riolering, wegen, in alle soorten materialen.

Andere kenmerken
Wij beschikken over uitgebreide faciliteiten zoals gedigitaliseerd tekenen (Autocad), computers voor berekeningen, planningen en tekstverwerking, maar ook het traditionele tekenbord blijft een plaats innemen. Voor het inmeten van terreinen en de controle van hoogtes heeft Schaal ingenieurs de benodigde apparatuur in eigen huis.

ADRESGEGEVENS

Boterstraat 12, 3111 NC Schiedam
Postbus 270, 3100 AG Schiedam

CONTACTGEGEVENS

tel. 010 – 473 04 66
e-mail. info@schaalingenieurs.nl

Realisatie door ZOUT Media

Over ons